Prezentarea comunei Comișani

Comişani este o comună în judeţul Dâmboviţa, Muntenia, România, situată în partea central estică a judeţului Dâmboviţa, la 13 km sud-est de municipiul Târgovişte pe şoseaua naţională Târgovişte-Bucureşti şi la 70 de km nord-vest de Câmpia ţării, pe cursul superior al râului Ialomiţa, la o altitudine de 200-400 m faţă de nivelul mării, cu relief de câmpie. Suprafaţa este de 34,64 km2 iar populaţia de 5310 locuitori. Comuna este traversată de şoseaua judeţeană DJ711, care leagă Târgovişte de Bilciureşti.

Comuna este compusă din două sate: satul Comişani, sat reşedinţă al comunei, şi satul Lazuri.

Comuna Comişani are următorii vecini:

  • la N comuna Ulmi şi Ocniţa;
  • la E comuna Bucşani;
  • la S comuna Băleni;
  • la V comuna Văcăreşti.

Primar al comunei, în prezent, este Ion Bătrânu, ales în anul 2008, viceprimar Trandafir Cristian, secretar Stelică Vlăşceanu şi contabil Popescu Magdalena.

În localitate funcţionează două grădiniţe pentru copii, un after-school şi trei şcoli conduse de directorul Cătălin Ghiţă, profesor de fizică/chimie.

Biblioteca publică este condusă de Violeta Lămbescu iar Căminele Culturale din cele două sate conduse de Matei Anca-Georgiana.

Asistenţa medicală este asigurată de personalul calificat încadrat la dispensarul medical uman din localitate şi spitalele din oraşul Târgovişte.

Comuna Comişani are două biserici creştin ortodoxe: una în satul Comişani condusă de preoţii Rădulescu Corneliu şi Peşet Emil, şi una în satul Lazuri unde propohăduiesc preoţii Şarpe Petre Ciprian şi Stan Ion.

Activitatea specifică zonei este agricultura.

Activităţi economice principale: comerţ, transport, prelucrări mecanice şi prestări servicii.

Evenimente locale: ziua localităţii Comişani sărbătorită în ultima duminică din luna septembrie.

Obiective turistice: Lăcaşurile de cult (biserici) construite în anii 1842- 1849 şi complex de agrement „Casa Verde” (hotel, restaurant).

Facilităţi oferite cetăţenilor: apă, gaze, curent electric, canalizare.

Proiecte de investiţii: modernizare drumuri comunale, reabilitare şi dotare cămin cultural, înfiinţare şi dotare centru de zi pentru copii, pentru activităţi de tip After School, extinderea reţelei de gaze, a celei de alimentare cu apă şi a celei electrice.