Comişani este o comună în judeţul Dâmboviţa, Muntenia, România, situată în partea central estică a judeţului, la 13 km sud-est de municipiul Târgovişte pe şoseaua naţională Târgovişte-Bucureşti, pe cursul superior al râului Ialomiţa, la o altitudine de 200-400 m faţă de nivelul mării, cu relief de câmpie. Suprafaţa este de 34,64 km2 iar populaţia de 5310 locuitori. Comuna este traversată de şoseaua judeţeană DJ711, care leagă Târgovişte de Bilciureşti.

In locul acestei localităţi, pe la anul 1800 se găseau cam 50-60 de bordeie răspândite de-a lungul râului Ialomiţa, în punctele „Cetatea” unde funcţionau grajdurile domneşti.

Se pare ca denumirea satului Comişani preia numele unei îndeletniciri, aceea de comis, adică om care se ocupa cu creşterea vitelor.
Arheologii au descoperit pe teritoriul comunei urme de locuire din aproape toate epocile printre care o importanţă deosebită o are aşezarea dacică, fortificată din punctul Cetatea Fetei şi Sere.

1571

Anul atestarii
.

34,64

KM patrati

5310

Locuitori

200-400 m

Altitudine