Monumente istorice

Monumentele istorice menţionate pe teritoriul localităţii Comişani din punctul Cetatea Fetei, Serei şi SMA Lazuri nu sunt evidenţiate în planurile urbanistice generale, respectiv în amenajarea teritoriului localităţii conform art.17 din Legea 422/2005, excepţie făcând bisericile “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” Comişani şi Lazuri, Monument soldat, Monument vultur şi Monumentul eroilor.

Arheologii au descoperit pe teritoriul comunei urme de locuire din aproape toate epocile printre care o importanţă deosebită o are aşezarea dacică, fortificată din punctul Cetatea Fetei şi Sere.

Autorităţile locale din acele vremuri nu au ţinut cont de aceste descoperiri şi au împroprietărit locuitorii cu terenuri de locuinţe şi terenuri de folosinţă pe aceste aşezări, drept pentru care ele nu sunt recunoscute ca zone protejate.

În satul Comişani au rămas ruinele unei case boiereşti vechi, o cruce de piatră, monument istoric din anul 1644, ridicat de Matei Basarab, iar la Lazuri este o cruce de piatră din anul 1672, ridicată de Mihu logofăt.

Mari proprietari în satele comunei au fost Zlate vătaf, Balea, Pădure paharnic (avea proprietăţi şi în satele comunei Bărbuleţu), familiile: Băleanu, Lăzureanu, Mihăilescu, Alexandru Pârvulescu, Margareta Ghiţă ş.a.