Istorie si demografie

Se pare ca denumirea satului Comişani preia numele unei îndeletniciri, aceea de comis, adică om care se ocupa cu creşterea vitelor, la care se adaugă un -iane, dând prin contopire numele de Comişani.
Toponimul Lazuri provine din verbul a lâzui, a defrişa, fiind sinonimul lui runcare, runc-Runcu, care semnifică termenul de curătură; laz=slav, runc=latin, au acelaşi înţeles.

În documente, satele sunt menţionate: Comişani la 1571 şi Lazuri la 1572.

Circulă şi o legendă care spune că un grec harnic şi priceput, care era comis (îngrijea caii) la curtea marelui Mircea Voievodul Ţării Româneşti şi a trăit pe aceste meleaguri. Domnitorul I-a apreciat mult şi ca drept răsplată i-a oferit pe malul drept al lalomiţei, nu departe de Târgovişte o bucată de pământ unde să-şi construiască O casă şi să trăiască liniştit şi pentru că pe acest comis îi chema Ianis, satul ce avea să se formeze – Comișani.

Atestări documentare:
Comișani este atestat documentar în anul 1571, din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Ultimele cercetări arheologice au constatat că la sud-est de sat, pe buza terasei Ialomiţa, pe locul numit de săteni „Cetatea Fetei” a fost descoperită o cetate ce se întinde pe o suprafaţă de 15.000-20.000 mp. Cetatea avea forma unei potcoave. După format este vorba despre o cetate mică, aparţinând secolului III-IV.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Dealul – Dâmboviţa şi avea în compunere doar satul de reşedinţă, cu o populaţie de 1246 de locuitori. Aici funcţiona o şcoală mixtă cu 31-45 de elevi şi o biserică ortodoxă. Pe atunci, satul Lazuri, care avea 740 de locuitori, o biserică şi o şcoală, forma o comună de sine stătătoare, aflată în aceeaşi plasă.

În 1925, comuna Lazurile fusese desfiinţată şi inclusă în comuna Comişani, care avea în compunere satele Comişani, Lazurile şi Matracaua, precum şi cătunele Dimoiu şi Nisipurile, populaţia lor totală fiind de 3542 de locuitori. Comuna făcea parte din plasa Târgovişte a aceluiaşi judeţ.

În 1950, comuna a fost inclusă în raionul Târgovişte din regiunea Prahova şi apoi (după 1952) din regiunea Ploieşti. în 1968 a revenit la judeţul Dâmboviţa, în alcătuirea sa actuală, satele Dimoiu, Nisipurile şi Matraca fiind transferate comunei Ulmi.

Date demografice:
Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Comişani se ridică la 5400 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 5448 locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt români (98,04%). Pentru 1,8% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (87,91%), dar există şi minorităţi de adventişti de ziua a şaptea (4,98%), penticostali (3,37%) şi creştini după evanghelie (1,39%). Pentru 1,94% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.