Etnoistoria așezării

în locul acestei localităţi, pe la anul 1800 se găseau cam 50-60 de bordeie răspândite de-a lungul râului Ialomiţa, în punctele „Cetatea” unde funcţionau grajdurile domneşti. Mai târziu aceste bordeie au fost grupate pe amplasamentul actual al satului Comişani în cadrul moşiei marelui clucer loan Mihăilescu, proprietar al mai multor terenuri agricole din zonă.

Cele aproape 80 de familii care locuiau aici, înainte de a fii construită biserica actuală, beneficiau de serviciul religios oferit de călugări pelerini intr-o biserică mică, azi dispărută, ctitorită de acelaşi boier local. Cum numărul locuitorilor creştea, clucerul Mihăilescu a construit în 1842 biserica actuală în mijlocul satului, iar Alexandrina Florescu, coproprietar se pare al moşiei Comişani, a dotat lăcaşul de cult cu toate cele trebuincioase. Din păcate nu s-au păstrat prea multe date despre aceşti doi ctitori ai bisericii.

„Această Sfântă şi Dumnezeiască Biserică în formă de corabie cu turlă, cu hramul Sfinţii Voievozi, a fost făcută de marele clucer loan Mihăilescu si enoriaşii comunei în anul 1842. A fost înzestrată cu cele necesare de către proprietara moşiei Comişani, de doamna Adrina D. Florescu. Biserica a fost pictată în anul 1931 de domnul pictor Pavel Pisarieu şi sfinţită de P.Sf.Arhiereu Platon Ploieşteanu în anul 1980.

Au început lucrările de reparaţii la Sfânta Biserică sub îndrumarea P.C. Pr. Paroh Ion Cristea. Pictura a fost executată de domnul pictor Ghe. Stăncescu. Lucrările au fost efectuate prin contribuţia benevolă a bunilor enoriaşi şi cu sprijinul Centrului Eparhial, prin strădania P.C. Pr. Paroh Ion Cristea şi P.C. Pr. Corneliu Rădulescu şi a Consiliului şi adunării parohiale cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sf. Duh, s-a împlinit astăzi 8 noiembrie 1987. Resfinţirea bisericii cu hramul Sfinţii Voievozi din comuna Comişani, de către P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarhal în zilele Arhipăstoriei PFP Teoctist Patriarh al B.O.R. înscrie Doamne în cartea vieţii tale pe toţi cei ce s-au ostenit şi au înfrumuseţat acest Sfânt şi Dumnezeiesc locaş”.

Biserica ortodoxă din satul Lazuri cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” a fost construită intre anii 1821-1831. Ctitor a fost marele clucer Scarlat Mihălescu. Anul târnosirii: 1831. Lucrări ample de consolidare şi reparaţii capitale cât şi pictură în tehnica „Fresco” s-au efectuat între anii 1984-1989.

Resfinţirea Sf. Lăcaş s-a făcut în 1989.
Provenienţa fondurilor:
100% din fonduri proprii. La 18 ianuarie 2009 a fost hirotonit al doilea preot şi au trecut 200 de ani de la înfiinţarea Bisericii.

Alte culte de pe raza localităţii:

  • Cult Evanghelic Lazuri -1992 (Pastor: Păştin Stelian)
  • Cult Penticostal Comişani, strada Şoseua Nouă ( Pastor: Marcu Gheorghe)
  • Cult Creştini după Evanghelie
  • Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, strada Ghiţuleasca, sat Comişani.