Clima si relieful

Clima:
Clima are un caracter continental. Temperatura medie anuală este de 10 grade Celsius. Predomina vânturile dinspre nord cu direcţia nord-est şi nord- vest.Precipitaţiile medii sunt de 500 I/mp/an.

Relieful:
Relieful este uniform, comuna fiind aşezată în câmpia Târgoviştei – parte a câmpiei Vlăsiei. Predomină solurile argilă – aluviale şi brun roşcat. Solul este fertil pentru culturi agricole.

Flora:
Flora pe teritoriul comunei Comişani se poate identifica o floră bogată:

  • vegetaţia ierboasă spontană reprezentată de: volbură, urzică, pălămidă, rapiţă,etc;
  • vegetaţia ierboasă, cultivată, reprezentată din plante de cultură: grâu, porumb, orz, ovăz, trifoi, floarea-soarelui, legume şi foarte multe sortimente de flori;
  • vegetaţia lemnoasă cuprinde speciile: plopi, salcie, păducel, lemn câinesc, măceş, salcâm, stejar, carpen, tei şi corn.

Din punct de vedere hidrografic comuna se încadrează în bazinul hidrografic Ialomiţa şi afluenţii acestuia.